Notice: Use of undefined constant _title_ - assumed '_title_' in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/config.php on line 9
 Ragingthunder
Stron w katalogu: 569 | Czeka na dodanie: 2
Backlinks: 2,490 | Katalog działa od: 2011-08-16 |

Polecane: Lamiani | Procommunication | Amr-design

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda

Notice: Undefined index: kategoria in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/funkcje_wyswietl.php on line 56
URL:
http://websystem.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Sprzedaż falowników

Złączki, zaciski i uchwyty są elementami, które służą do łączenia przewodów w liniach budowanych na izolatorach stojących; niektóre z tych elementów mogą być wykorzystane również w liniach budowanych na izolatorach wiszących. Do mechanicznego i elektrycznego łączenia przewodów miedzianych, aluminiowych, stalowych oraz staloaluminiowych stosowane są powszechnie złączki zakarbowywane, wykonywane z rurek miedzianych lub aluminiowych, .zależnie od rodzaju łączonych przewodów. Do tego celu służą również złączki zapraso-wywane oraz złączki płytkowe i strzemieniowe dostosowane do przewodów staloaluminiowych. Odgałęzienia przewodów miedzianych aluminiowych oraz staloaluminiowych łączy ,się za pomocą zacisków śrubowych. Do zawieszania i umocowywania przewodów aluminiowych i staloaluminiowych na izolatorach stojących stosuje się uchwyty pętlicowe oraz kabłąkowe.
URL:
http://www.falowniki.info.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Cena falownika LG

Wyzwalacz cieplny. Składa się on z odpowiednio wyprofilowanych taśm bimetalowych (taśma w postaci sprasowanych pasków, wykonanych z różnych metali o znacznie różniących się od siebie współczynnikach rozszerzalności liniowej) włączonych w obwód główny prądu wyłącznika. Z chwilą wzrostu prądu przepływającego przez pasek ulega on wygięciu (w kierunku materiału o mniejszym współczynniku rozszerzalności), wybijając zapadkę sprzęgła luźnikowego i wyłączając łącznik. Wyzwalacz elektromagnetyczno-cieplny. Zawiera on dwa człony: elektromagnetyczny oraz cieplny. Ponieważ wyzwalacz cieplny reaguje dopiero po pewnym czasie, będąc zaś poddany przez dłuższy czas działaniu nadmiernego prądu łatwo uległby uszkodzeniu, nie nadaje się do wyłączania prądów zwarcia. Rolę tę przejmuje na siebie wyzwalacz elektromagnetyczny, reagujący na prądy zwarcia natychmiast. W takim zestawieniu człon cieplny wyzwalacza wyłącza łącznik pod wpływem prądów, których natężenie niewiele przekracza jego prądy znamionowe; człon elektromagnetyczny natomiast nie reagując na prądy poprzednie, wyłącza łącznik pod wpływem prądów zwarcia.
URL:
http://www.falownik.info
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Serwis falowników Danfoss

Napędy elektromagnesowe stosowane są zarówno na prąd stały, jak i zmienny, przy czym napędy na prąd zmienny używane są zazwyczaj do łączników, których prądy znamionowe nie przekraczają 1 000 A. Napęd elektromagnesowy składa się z rdzenia z ruchomą zworą oraz z umieszczonej na rdzeniu cewki na odpowiednie napięcie, stanowiących osobny przykręcony do korpusu łącznika zespół. Ruchoma zwora połączona jest z dźwignią związaną ze sprzęgłem lużnikowym. Z chwilą zamknięcia obwodu cewki elektromagnesu, zwora zostaje wciągnięta do rdzenia i załączając łącznik za pośrednictwem dźwigni sprzęgła powoduje obrót wału głównego. Obwód cewki elektromagnesu zostaje przerwany, zapadki sprzęgła natomiast utrzymują łącznik w stanie załączonym.
URL:
http://www.falownik.biz
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Falowniki VLT 2800

Ferryty. Są to materiały magnetyczne niemetaliczne. Wyrabia się je z mieszaniny tlenków: cynku (ZnO), manganu (MnO), niklu (NiO) i innych z tlenkiem żelaza (Fe2O3). Ferryty należą do grupy półprzewodników. Oporność elektryczna ferrytów jest więc większa od oporności metalicznych materiałów magnetycznych od 106 do 1012 razy. W ferrytach praktycznie nie ma strat na prądy wirowe w zmiennych polach magnetycznych, co jest jedną z ich najcenniejszych własności przy zastosowaniu w polach magnetycznych wysokich częstotliwości. Ferryty, podobnie jak materiały metaliczne, dzielą się zależnie-od szerokości pętli histerezy, to jest od wartości siły koercji, na dwie grupy: na ferryty magnetycznie miękkie i magnetycznie twarde. Ferryty otrzymują nazwę w zależności od wchodzącego w ich skład metalu dwuwartościowego. Na przykład ferryt MnFe204 ? manganowy. Ferryty składające się z tlenku jednego metalu i z tlenku żelaza nazywają się prostymi.
URL:
http://www.falowniki.ppp.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Falowniki serwis

Stale magnetycznie twarde. Najważniejszymi stalami hartowanymi na martenzyt są:- węglowa, wolframowa, chromowa i kobaltowa. Stal węglowa nie zawiera domieszek stopowych. Zawartość węgla w tej stali waha się od ułamków procentu do jednego procentu i wyżej. Stal ta ma bardzo niestabilne własności i chociaż jest tania wychodzi obecnie z użycia. Stal wolframowa zawiera 0,60?0,78% węgla i 5,5?6,5% wolframu, a niekiedy i 0,3?0,5% chromu. Węgiel tworzy z wolframem węglik wolframu (WC), który zwiększa siłę koercji stali. W wysokich temperaturach (w przypadku odpuszczania, nagrzewania przy walcowaniu) węglik wolframu wytrąca się, co powoduje pogorszenie własności magnetycznych stali. Stal wolframową stosuje się powszechnie na obwody magnetyczne maszyn i aparatów, a zwłaszcza magnesy licznikowe, induktorowe, głośnikowe i inne. Stal chromowa zastępuje stal wolframową, .ponieważ chrom nadaje stali własności zbliżone do wolframu, a jest od niego znacznie tańszy. Własności magnetyczne stali chromowej są uwarunkowane węglikiem chromu. Stal kobaltowa ma znacznie lepszo własności magnetyczne niż wolframowa i chromowa. Obecność kobaltu w stali wpływa na zwiększenie siły koercji i energii magnetycznej. Kobalt powoduje jednak grafityzację, co przyczynia się do pogorszenia własności magnetycznych stali. Zjawisko to usuwane jest przez dodatek chromu, który jednocześnie zwiększa Hc. Oprócz chromu w celu podniesienia Hc dodaje się do stali również wolframu.
URL:
http://www.falowniki.shop.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Sklep z falownikami

Ogniwa galwaniczne suche stosowane są do oświetlania, zasilania urządzeń telefonicznych i radiowych oraz do prac laboratoryjnych. Akumulatory elektryczne jako źródła prądu stałego mają szerokie zastosowanie. Używane są w radiotechnice, urządzeniach sygnalizacji świetlnej, akustycznej i świateł bezpieczeństwa, w laboratoriach, telekomunikacji i do oświetlania wagonów kolejowych, jak również w pojazdach, mechanicznych, np. motocyklach, .samochodach, traktorach, kutrach rybackich, wózkach transportowych. W użyciu znajdują się dwa rodzaje akumulatorów: kwasowe i zasadowe. Do powszechnie używanych akumulatorów kwasowych należą akumulatory przenośne. Do grupy tej zalicza się akumulatory radiowe, motocyklowe oraz samochodowe.
URL:
http://www.lenze.net.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Falowniki 9300

Wszelkiego rodzaju odbiorniki elektryczne mogą pracować tylko wówczas, o ile zostanie doprowadzona do nich energia elektryczna wytwarzana przez źródła prądu. Doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorników odbywa się za pomocą urządzeń przesyłowych, w których zasadniczą rolę. spełniają przewody i kable. Budowa. Zasadniczą częścią przewodów są żyły przewodzące wykonane z miedzi, aluminium lub stali. Stosuje się żyły jedno-drutowe lub wielodrutowe (linki). Przekroje żył są znormalizowane i wynoszą: 0,5, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2. Przewody zawierające tylko żyłę przewodzącą zwane są gołymi. Oprócz przewodów gołych do budowy urządzeń przesyłowych stosuje się przewody o budowie bardziej złożonej. Są to przewody, w których żyły przewodzące są izolowane gumą lub polwinitem, przewody jedno- i wielożyłowe, w których oprócz izolacji żył występują różnego rodzaju ochrony w postaci osnowań, powłok, osłon, opon, płaszczy i oplotów. Liczba żył w tych przewodach wynosi zwykle od 1 do 4, a nawet więcej. W niektórych przewodach poza żyłami przewodzącymi umieszczona jest żyła uziemiająca z drutu stalowego. W celu ustalenia producenta, w przewodach znajdują się kolorowe nitki rozpoznawcze. Każdy zakład produkcyjny stosuje innego koloru nitkę. Nie dotyczy to przewodów z żyłami o izolacji i powłoce polwinitowej. Prawie wszystkie przewody produkowane są w oparciu o normy państwowe (PN) i resortowe (RN) zawierające postanowienia dotyczące budowy przewodów, warunków badania, opakowania oraz składowania.
URL:
http://www.napedy.info.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

zadajniki sygnałów

Wielozakresowe woltomierze elektrodynamiczne mają sekcjonowane oporniki podobnie jak woltomierze magnetoelektryczne i elektromagnetyczne. Najmniejszy zakres pomiarowy woltomierzy elektrodynamicznych jest 0?10 V, największy 0?175 V. Prąd pobierany przez woltomierz wynosi od 20 do 70 mA. Odchylenie organu ruchomego amperomierzy i woltomierzy jest proporcjonalne do kwadratu wielkości mierzonej. Dla uzyskania podziałki zbliżonej do równomiernej od 10% wartości końcowej, należy tak ukształtować cewki ustroju, aby ich indukcyjność wzajemna Mi2 zwiększała się szybciej, gdy wskazówka znajduje się w połowie podziałki niż wówczas, gdy znajduje się w pobliżu jej początku lub końca. Przy pomiarach watomierzami należy pamiętać o tym, że są one obliczone i wykonane na pewne znamionowe napięcia i prądy. Przy małym cos <p obwodu, do którego jest włączony watomierz, łatwo jest go uszkodzić, gdyż prąd może znacznie przekroczyć wartość znamionową, chociaż wskazówka nie osiągnęła końca podziałki. Przy pomiarach mocy wskazana jest więc ciągła kontrola za pomocą amperomierza i woltomierza.
URL:
http://www.napedy.ppp.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

naprawa falowników

Do zalet metod izotopowych należą: możliwości dokonywania ciągłego pomiaru właściwości produktu znajdującego się w ruchu (np. pomiar grubości papieru w trakcie produkcji), możliwość pomiaru bezdotykowego właściwości przedmiotu, nieniszczący pomiar badanego przedmiotu oraz pomiary w warunkach trudnego dostępu (np. pomiar poziomu cieczy w szczelnym zbiorniku). Izotopowe źródła promieniowania stosowane w czujnikach przemysłowych mają konstrukcję szczelną, uniemożliwiającą wydostanie się izotopu promieniotwórczego na zewnątrz. Są to tzw. źródła zamknięte. Źródło promieniowania określa następujące wielkości: rodzaj i energia promieniowania, aktywność źródła oraz tzw. okres półrozpadu. Okresem półrozpadu nazywa się czas, w ciągu którego następuje przemiana połowy atomów polegająca na przejściu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego. Czas ten dla danego izotopu ma ściśle określoną stałą wartość. Do celów pomiarowych stosuje się izotopy o dużych okresach półrozpadu.

Notice: Undefined index: site in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/index.php on line 118

Notice: Undefined index: kom in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/index.php on line 132