Notice: Use of undefined constant _title_ - assumed '_title_' in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/config.php on line 9
 Ragingthunder
Stron w katalogu: 569 | Czeka na dodanie: 2
Backlinks: 2,490 | Katalog działa od: 2011-08-16 |

Polecane: Lamiani | Procommunication | Amr-design

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda

Notice: Undefined index: kategoria in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/funkcje_wyswietl.php on line 56
URL:
http://www.motoreduktory.eu
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

motoreduktory kątowe

Brak nośników w warstwie zaporowej jest jednoznaczny z jej wysoką opornością elektryczną. W diodach półprzewodnikowych połączenie p-n może być w postaci styku pomiędzy płytkami dwóch półprzewodników lub w postaci styku pomiędzy płytką i ostrzem metalowym. W pierwszym przypadku diody noszą nazwę diod warstwowych, w drugim ? diod ostrzowych . Cienki drut wolframowy, w postaci spirali, jest umocowany jednym końcem w górnym zacisku diody. Drugi koniec spirali jest zakończony ostrzem uformowanym obróbką mechaniczną lub elektrolityczną. Mała płytka kryształu krzemu lub germanu o powierzchni ok. 2 mm2 jest przylutowana do- uchwytu, po czym jest szlifowana i polerowana. Styk pomiędzy ostrzem a płytką półprzewodnika otrzymuje się przez wtopienie prądem stałym. Powierzchnia styku wynosi ok. 50 u2. Diody ostrzowe wykazują małą pojemność (ok. 1 pF), dzięki czemu są stosowane jako detektory w urządzeniach wysokich częstotliwości rzędu do 100 MHz. Moc diod ostrzowych wynosi 1?2 W. Parametry diod zależą od temperatury otoczenia. Diody charakteryzują się maksymalnym napięciem zwrotnym Umax; maksymalnym prądem zwrotnym Iz przy napięciu Umax; minimalnym prądem przewodzenia Ix przy napięciu +1 V; maksymalnym prądem średnim w kierunku przewodzenia Imax. Przemysł krajowy produkuje kilkanaście typów diod ostrzowych, a mianowicie DOG, TA, DOP, DON.
URL:
http://www.przekladnie.info
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

reduktory kątowe

Tranzystory, czyli triody półprzewodnikowe, są elementami wzmacniającymi, których działanie jest uwarunkowane szeregowym połączeniem dwóch złączy p-n pomiędzy trzema obszarami o różnych typach przewodności. Rozkład tych obszarów jest taki, że dwa obszary o tym samym typie przewodności są rozdzielone trzecim o przewodności przeciwnego typu. Tranzystory, w odróżnieniu od lamp elektronowych, odznaczają się oddziaływaniem obwodów wyjściowych na wejściowe. Z tego względu tranzystor rozpatruje się jako czwórnik elektryczny Tranzystor może być włączony do układu na trzy różne sposoby: w układzie wspólnej bazy (WB), wspólnego emitera (WE) i wspólnego kolektora (WK) .
URL:
http://www.reduktory.com
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

motoreduktory ślimakowe

Zakłady wzbogacania i spiekania rud oraz brykietownie. Zakłady te charakteryzują się dużymi silnikami do napędu pomp wodnych, sprężarek, ekshaustorów, młynów i transporterów, o mocach od kilkuset do kilku tysięcy kilowatów. Sumaryczne moce zainstalowanych odbiorników są tu rzędu kilkudziesięciu, a nawet ponad 100 MW. Hutnictwo żelaza i stali. Charakterystyczne oddziały przemysłu tego rodzaju to wielkie piece, koksownie, stalownie martenowskie, elektrostalownie, walcownie itp. Każdy z tych oddziałów stanowi sam w sobie jak gdyby oddzielny zakład. Moce kombinatów hutniczych, zainstalowane w odbiornikach, są rzędu kilkuset, a nieraz nawet kilkunastu set megawatów. W walcowniach spotykane bywają napędy do zgniataczy o mocy do 10 MW, a ostatnio nawet do 16 MW, a zespoły napędowe do walcarek osiągają moc do 50 MW z silnikami o mocach jednostkowych rzędu od 300 do 5000 kW. Przemysł hutniczy ze swymi potężnymi napędami w walcowniach, z piecami łukowymi w stalowniach oraz do żelazostopów interesują często specyficzne zagadnienia zasilania; wymaga on ponadto dokładnej analizy wpływu dużych odbiorników na wahania napięcia nie tylko w układzie sieci wewnętrznych, lecz i systemach zewnętrznych zasilających te zakłady.
URL:
http://www.reduktory.info
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

reduktor ślimakowy kątowy

Pojęcie przemysłu chemicznego jest bardzo szerokie i obejmuje wielką różnorodność zakładów wielkiej syntezy chemicznej, nawozów sztucznych, kauczuku, gumy, włókien i tworzyw sztucznych, petrochemii, częściowo farmacji itd., o mocach w odbiornikach od kilku do kilkuset, a nawet do kilku tysięcy megawatów. Rozważając główną lub podstawową produkcję, bądź też technologię produkcji, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na tę część zakładów czy oddziałów, które wymagają największych ilości energii. Należą do nich zakłady i oddziały otrzymywania chloru, wodoru, potasu, sodu oraz innych pierwiastków w drodze elektrolizy, wymagającej wielkich ilości energii. Dalej idą oddziały, których technologia wymaga mocy grzejnej (np. pieców łukowych przy uzyskiwaniu karbidu, korundu, mulitu, acetylenu w procesach pirolizy oraz elektro krakowania itd.).
URL:
http://www.motoreduktory.com/
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Motovario reduktory przekładnie motoreduktory CHM

Przekładnie Motovario

Podstawowe zapotrzebowanie energii elektrycznej pokrywane jest w przeważającej większości zakładów przemysłowych z zewnętrznej sieci energetyki zawodowej. Niewiele jest tylko zakładów przemysłu chemicznego (w tym również petrochemicznego) oraz zakładów wielkiego hutnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, których podstawowe zapotrzebowanie energii elektrycznej jest pokrywane z własnych elektrociepłowni. Obserwowana do niedawna niechęć do instalowania w zakładach przemysłowych własnych generatorów obecnie całkowicie zanikła, ponieważ się okazało, że z punktu widzenia ekonomii gospodarki energetycznej, nawet w tych zakładach które nie mają zapotrzebowania na parę dla celów technologicznych, może być celowe instalowanie elektrociepłowni. Jest tak w przypadku, gdy zapotrzebowana ilość ciepła dla celów grzewczych jest większa niż 5 Gkal, przy założeniu użycia silników (maszyn) parowych i w alternatywie ? od 40 Gkal, przy założeniu użycia turbin parowych.

Notice: Undefined index: site in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/index.php on line 118

Notice: Undefined index: kom in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/index.php on line 132