Notice: Use of undefined constant _title_ - assumed '_title_' in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/config.php on line 9
 Ragingthunder
Stron w katalogu: 569 | Czeka na dodanie: 2
Backlinks: 2,490 | Katalog działa od: 2011-08-16 |

Polecane: Lamiani | Procommunication | Amr-design

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda

Notice: Undefined index: kategoria in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/funkcje_wyswietl.php on line 56
URL:
http://www.falowniki.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Wortal o falownikach

Oprawy bez specjalnych zabezpieczeń, do których należą oprawy otwarte przenośne nastawne, stosowane są do oświetlania miejsca pracy w biurach, pracowniach, mieszkaniach, świetlicach, czytelniach, kreślarniach, laboratoriach i zakładach przemysłowych. Oprawy te produkowane są w dwóch wykonaniach: do ustawiania na stałe lub do przymocowania czasowego do obrabiarki, stołu, rysownicy itp. Oprawy do ustawiania na stałe składają się z nie talowej podstawy, ramienia i odbłyśnika parabolicznego lub korytkowego umocowanego przegubowo na ramieniu, które połączone jest również przegubowo z podstawą. Wszystkie części są lakierowane lub oksydowane. W podstawie umieszczony jest wyłącznik przyciskowy. Oprawa zaopatrzona jest w przewód zakończony wtyczką. Oprawy do przymocowania czasowego mają za-miast podstawy uchwyt szczękowy. Odbłyśnik umocowany jest przegubowo do górnej części dwudzielnego ramienia. Górna i dolna część ramienia połączone są przegubem ze śrubą zaciskową. Dolna część ramienia umocowana jest na uchwycie szczękowym za pomocą przegubu kulowego. Oprawy te przystosowane są do żarówek o poborze mocy do 100 W.
URL:
http://www.falowniki.com.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Porównaj falowniki

W porcelanowej części izolacyjnej umieszczone są zaciski mosiężne zaopatrzone w dociskowe wkręty. Produkowane są złącza jedno-, dwu- i trójbiegunowe wiszące i do przykręcania . Złącza świecznikowe służą do połączenia przewodów oprawy z przewodami sieci. Stosowane są do opraw do oświetlenia rozproszonego bez specjalnych zabezpieczeń, jak również do opraw wykonywanych z części. Transformatory bezpieczeństwa przenośne. Transformatory używane do zasilania opraw oświetleniowych umieszczone są w obudowie metalowej zaopatrzonej w jeden lub dwa uchwyty do przenoszenia. Uzwojenie pierwotne transformatora zasilane jest napięciem 120 V lub 220 V, za pomocą przewodu zakończonego wtyczką dwubiegunową. Do uzwojenia wtórnego 24 V podłączone jest jedno lub dwa gniazda wtyczkowe dwubiegunowe wbudowane w obudowę transformatora. Oprawy przenośne zasilane są z tych gniazd. Produkowane są transformatory bezpieczeństwa o mocy od 50 do 150 VA, co pozwala na zasilanie od 1 do 4 żarówek 40 W. Na obudowie transformatora umocowany jest zacisk do przewodu uziemiającego. Transformatory bezpieczeństwa służą do zasilania opraw oświetleniowych przenośnych lub innych w warunkach, w których istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
URL:
http://www.falowniki.info
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Falowniki

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe stanowią najliczniejszą grupę wśród przewodów elektroenergetycznych. Stosowane są do wykonywania instalacji oświetleniowych oraz instalacji zasilających urządzenia przemysłowe (silniki, piece itd.) układanych na stałe. W zależności od budowy przewodu i sposobu wykonania instalacji mogą być stosowane do instalacji pracujących w różnych warunkach klimatycznych (wilgotność, temperatura i wpływ czynników chemicznych), jak też w różnych warunkach bezpieczeństwa instalacji na uderzenia, zerwania i wstrząsy. Do tej grupy przewodów należą: a) przewody instalacyjne o izolacji gumowej lub polwinitowej bez uzbrojenia, płaszcza lub powłoki, b) przewody instalacyjne o izolacji gumowej uzbrojone, c) przewody instalacyjne płaszczowe, d) przewody instalacyjne kabelkowe.
URL:
http://www.softstarty.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

softstarty abb

Rurki zaleca się magazynować w pomieszczeniu o wilgotności względnej 50?75% i temp. 10?20 °C. Rurki izolacyjne papierowe, izolacyjne płaszczowe, rurki stalowe bez izolacji papierowej oraz z izolacją papierową należy magazynować w zasiekach- Rurki te należy ustawiać w wiązkach, prawie pionowo, tak aby górny koniec każdej wiązki pierwszego rzędu wiązek oparty był o ścianę, a koniec dolny oddalony od niej o 15?20 cm. Na ustawionym w taki sposób rzędzie rurek opiera się następne rzędy. Rurki izolacyjne papierowe ze względu na swoją wiotkość, zwłaszcza w wyższych temperaturach, mogą być układane na pomostach w kilku warstwach, na poprzek. Liczba warstw powinna być taka, aby warstwy dolne nie zostały uszkodzone. Rurki każdego rodzaju i średnicy powinny być umieszczone w oddzielnych zasiekach. W przypadku konieczności pobrania z wiązki mniejszej ilości rurek niż zawiera wiązka, należy wiązkę rozwiązać, wziąć z niej potrzebną ilość rur i pozostałe z powrotem zawiązać. Szczególnie wrażliwe na uszkodzenie są rurki izolacyjne papierowe i płaszczowe, dlatego zwłaszcza na nie należy uważać
URL:
http://www.falownik.com
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

VACON NXL

Wielkość docisków styków, jak również masywność dźwigni przegubowych zapewniających ten docisk zależy od wielkości łącznika, tzn. od jego prądu znamionowego oraz zdolności wyłącza] nej. Z chwilą załączenia łącznika (tzn. ostatecznego zetknięcia się jego styków), spowodowanego obrotem trawersy, następuje wzajemne zazębienie się zapadek sprzęgła luźnikowego, w związku z czym dalsza praca łącznika opiera się tylko na współpracy zapadek. W przypadku wyzębienia jednej z zapadek, pod wpływem silnej sprężyny wyłączającej, następuje obrót wsteczny trawersy, co pociąga za sobą rozłączenie się styków głównych łącznika (wyłączenie). W przypadku potrzeby ręcznego wyłączenia łącznika należy dźwignię napędu pociągnąć do dołu, co również spowoduje wyzębienie zapadek i migowe, niezależne od szybkości ruchu dźwigni, wyłączenie wyłącznika. Ponieważ otwieraniu wyłącznika, przez który płynie prąd elektryczny, towarzyszy zawsze powstanie pomiędzy jego stykami iskry lub nawet luku, przy wyłączaniu większych mocy powierzchnie styków łącznika ulegają nagrzaniu, które może spowodować stopienie i wyparowanie metalu. Pary metalu tworzą drogę, która podtrzymuje przepływ prądu; w przypadku zaś, gdy odległość między stykami nie zwiększy się w dostatecznym stopniu, wyłącznik nie przerwie obwodu.
URL:
http://www.falownik.info.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Hitachi L100

Praca prądu elektrycznego wykonana w ciągu sekundy nazywa się mocą elektryczną. Moc elektryczną oznacza się literą P. Podstawową jednostką pomiarową mocy elektrycznej jest wat, oznaczany literą W. W praktyce używana jest większa jednostka mocy ? kilowat, oznaczany literami kW; 1 kW = 1 000 W. Moc elektryczna może być wyrażana również w jednostkach mechanicznych ? koniach mechanicznych, oznaczanych literami KM. Elektryczne jednostki mocy przelicza się na mechaniczne jednostki mocy następująco: 1 kW = 1,36 KM, 1 KM = 0,736 kW = 736 W.
URL:
http://www.falownik.org
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Falowniki Sinamics

W celu lepszego zrozumienia zagadnienia podajemy dla przykładu wielkości charakteryzujące sprzęt elektrotechniczny: ? Ogniwa galwaniczne suche charakteryzuje napięcie znamionowe i pojemność elektryczna znamionowa. Napięcie znamionowe ogniw wynosi zawsze, niezależnie od wielkości ogniwa, 1,5 V i wynika z właściwości materiałów użytych do ich budowy. Pojemność elektryczna w amperogodzinach zależy od wielkości ogniwa, tzn. od ilości zużytych materiałów. ? Łączniki instalacyjne charakteryzuje: napięcie znamionowe i prąd znamionowy. Łączniki te produkowane są najczęściej na napięcie znamionowe 250 V i prąd znamionowy 6 A. Wielkości te oznaczają, że łącznika nie wolno używać w instalacjach o napięciu wyższym niż 250 V i prądzie nie większym niż 6 A. Ograniczenia te wynikają z konstrukcji i wymiarów łącznika. ? Żarówki głównego szeregu charakteryzuje: napięcie znamionowe i moc znamionowa. Wielkości te oznaczają, że żarówka może być użyta tylko na to napięcie, na jakie została wykonana, i że moc pobierana przez żarówkę przy tym napięciu nie będzie przekroczona. Żarówka o napięciu znamionowym 125 V może być użyta tylko do sieci o najwyższym napięciu 127 V; użyta do sieci o napięciu 220 V zostanie natychmiast uszkodzona. Czasem zamiast mocy znamionowej podawany jest znamionowy strumień świetlny w jednostkach zwanych lumenami (lm).
URL:
http://www.falowniki.org.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

falowniki JX

Stale magnetyczne, stosowane na magnesy trwałe, poddaje się hartowaniu do stanu martenzytu. W jego wyniku stal przybiera drobnoziarnistą, igłowatą strukturę, w której ziarna metalu mają kształt cienkich igiełek. Struktura ta nie jest stabilna i może się rozpaść, co z kolei powoduje zmniejszenie siły koercji i pozostałości magnetycznej. Takie naturalne starzenie trwa bardzo długo i doprowadza do stanu równowagi. W celu otrzymania stabilnych własności magnesy trwale poddaje się starzeniu sztucznemu, które polega na kolejnym ich ogrzewaniu i chłodzeniu według cyklu 100°-0°-100 °C z przetrzymaniem od 2 do 6 minut w temp. 100 °C.
URL:
http://www.lenze.falowniki.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Reduktory lenze

Części akumulatorów należy magazynować w pomieszczeniach o wilgotności względnej 50?60% i temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C. Naczynia ebonitowe (szczególnie o większych rozmiarach) i szklane magazynuje się na regałach i półkach lub w zasiekach na pomostach, ułożone w kilku warstwach. Płyty, zespoły płyt, przekładki decelotowe i drewniane układa się na regałach lub półkach jedne na drugich; podobnie należy przechowywać mostki i inne drobne części. Kwas akumulatorowy przechowuje się w szczelnie zakorkowanych butlach szklanych umieszczonych w koszach wiklinowych zaopatrzonych w uchwyty. Butle zaleca się magazynować w oddzielnych pomieszczeniach o wilgotności względnej 40?60% i temp. 15?20 °C. Pomieszczenia powinny być chronione przed promieniami słonecznymi i dobrze wentylowane lub wietrzone. Butle należy ustawiać nie bezpośrednio na podłodze, lecz na krat kaeh drewnianych lub pomostach, aby uchronić dna koszy wiklinowych przed zniszczeniem przypadkowo rozlanym kwasem. Wyładunek, załadunek, przewożenie i przenoszenie kwasu powinno być dokonywane szczególnie ostrożnie, aby uniknąć rozbicia butli i poparzenia obsługi. Trzeba zwracać uwagę na należyty stan koszy wiklinowych. Kosze uszkodzone i przegniłe mogą być przyczyną rozbicia butli oraz poparzenia pracowników. Wodę destylowaną należy przechowywać w szczelnie zakorkowanych butlach szklanych w celu uniknięcia zanieczyszczenia.
URL:
http://www.lg.falowniki.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

falowniki ie5

Napięcia anodowe kineskopów są rzędu od kilku do kilkunastu tysięcy woltów. Wielkość ekranu lampy kineskopowej określa się przez podanie przekątnej ekranu w calach. Obecnie produkowane są kineskopy o wymiarach przekątnej 14 cali (35 cm); 17 cali (43 cm) i 21 cali (53 cm). Ważnym parametrem konstrukcyjnym kineskopu jest tzw. kąt odchylania (rys. 307). Im kąt odchylania jest większy, tym lampa jest krótsza, a odbiornik telewizyjny bardziej płaski przy tym samym wymiarze ekranu. Krzem jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Ma taką samą strukturę krystaliczną, jak german. Odpolerowany krzem ma blask metaliczny. Krzem podobnie jak german jest szeroko stosowany do wyrobu różnych elementów półprzewodnikowych. Elementy krzemowe wykazują dużo większe temperatury robocze oraz napięcia wsteczne. Selen należy do grupy metali ziem rzadkich. Spotyka się go w małych ilościach w postaci zanieczyszczeń w rudach miedzi i w pirytach. W procesie rafinacji elektrolitycznej miedzi selen przechodzi do tzw. szlamu, z którego otrzymuje się go metodą destylacji w wysokiej próżni. Selen może być krystaliczny i bezpostaciowy. Selen krystaliczny (szary) otrzymuje się z selenu bezpostaciowego w temperaturze poniżej 220 °C, która jest jego temperaturą topnienia. Selen bezpostaciowy (czarny) można otrzymać przez szybkie oziębienie selenu roztopionego; selen bezpostaciowy jest cieczą przechłodzoną. W temperaturze 70 °C ciekły selen staje się podobny do kauczuku, a w temp. 30 °C ? podobny do szkła i kruchy.
URL:
http://www.napedy.net.pl
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Regulatory silników prądu stałego

Liczniki proporcjonalne i liczniki G-M stosuje się do pomiarów aktywności. Liczniki proporcjonalne stosowane są także w spektrometrii promieniowania (pomiarach rozkładu energii promieniowania). Nadają się one dobrze do pomiarów promieniowania fi ze względu na dużą czułość. Zdolność rozdzielcza liczników proporcjonalnych jest bardzo duża, dzięki czemu mogą one rejestrować cząstki padające z bardzo dużą częstością. Liczniki G-M przeznaczone do pomiarów promieniowania a i fi mają konstrukcję okienkową . Cienkie okienko licznika umożliwia przedostawanie się cząstek a i fi do objętości czynnej bez istotnych strat spowodowanych przez pochłanianie. Liczniki G-M przeznaczone do pomiarów promieniowania y mają kształt walca. W licznikach G-M występuje konieczność przerywania wyładowań lawinowych ? tzw. gaszenia. Stosuje się gaszenie wewnętrzne lub zewnętrzne. Liczniki samo gaszące (z gaszeniem wewnętrznym) zawierają domieszkę odpowiedniego gazu gaszącego. Gaszenie zewnętrzne uzyskuje się przez włączenie dużych oporów na wyjściu. Spadki napięcia na tych oporach wywoływane przepływem prądu w lawinowych powodują zmniejszenie napięcia między tej wartości podtrzymującej jonizację lawinową.
URL:
http://www.przemienniki.info
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

Regulacja częstotliwościowa

Dalszymi ważnymi odbiornikami są silniki wentylatorów i pomp odwadniających, których moce dochodzą do jednego i nawet kilku megawatów. Moce silników napędu transporterów i kombajnów wydobywczych są niższe i nie dochodzą do 200 kW. Nie wgłębiając się w zagadnienie instalacji przeważnie o wysokim stopniu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, należy podkreślić wymaganą wielką pewność zasilania, przede wszystkim ze względu na wentylację i odwodnienie, na które nieraz się zużywa przeszło 1/s całej energii zużywanej przez kopalnię. Duże silniki używane są także w urządzeniach pomocniczych sortowni, wzbogacalni itp. Zużycie energii na tonę wydobytego węgla wynosi średnio ok. 30 kWh i w związku z postępem mechanizacji kopalń powoli wzrasta. Kopalnie węgla wobec trzyzmianowej pracy i czynnych ciągle pomp oraz wentylatorów cechuje duży czas użytkowania mocy zapotrzebowanej (szczytowej) i duży współczynnik zapotrzebowania mocy.
URL:
http://www.invertek.pl/
Data:
2015-02-24

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki falownik silniki przekładnie

falowniki invertek

Dla każdego z tych trzech wariantów obliczono roczne koszty przesyłania energii, uwzględniając zarówno koszty stałe jak i zmienne. Obliczenia wykonano dla instalacji wykonanej przewodami w rurach dla instalacji wykonanej kablami. Ponadto rozróżniono trzy kryteria doboru przekroju: a) dopuszczalnego długotrwałego obciążenia, b) dopuszczalnego spadku napięcia, c) ekonomicznej gęstości prądu. Inny wniosek polega na tym, że napięcie 500 V nie daje na ogół w stosunku do napięcia 380 V tak wielkich korzyści w kosztach, aby można było nie brać pod uwagę wymienionych wyżej zalet napięcia 380 V. Reasumując możemy stwierdzić, co następuje. W zakładach małych oraz średniej wielkości zasilanych z sieci o napięciu do 1 kV żadne względy techniczne ani ekonomiczne nie przemawiają za wprowadzeniem napięcia wyższego niż 380 V. W wielkich, a szczególnie rozległych i mających odbiorniki o mocach większych zakładach przemysłowych, może być ekonomicznie uzasadnione wprowadzenie napięcia wyższego niż 380 V. Znaczniejsze korzyści może przy tym przynieść przede wszystkim nie 500 lecz 660 V. Napięcie 500 V jako nieznacznie tylko korzystniejsze pod względem ekonomicznym od napięcia 380 V, a bardzo komplikujące budowę i eksploatację sieci zakładu nie powinno być brane pod uwagę.

Notice: Undefined index: site in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/index.php on line 118

Notice: Undefined index: kom in /home/gadulandia/domains/ragingthunder.eu/public_html/index.php on line 132